گروه مهندسی فما2024-05-11T21:55:05+03:30

آخرین پروژه ها

درباره ما

گروه مهندسی فما یک مجموعه پویا و پیوسته در حال توسعه است که خدمات آن از مرحله اخذ مجوز های قانونی و طراحی تا اجرا و اتمام عملیات ساختمانی و اخذ مجوز های قانونی در پایان پروژه قابل ارائه می باشد. ما در فما گروه با نیروهای متخصص و حرفه ای ، تمام امکانات و ابزارهای ممکن را به خدمت گرفته ایم تا بتوانیم هرچه بیشتر موجبات رضایت کارفرما را فراهم کنیم.