درمانگاه تخصصی نمین2024-03-03T13:18:49+03:30

توضیحات پروژه

کارفرما : سازمان تامین اجتماعی

معمار : مهندس فرزاد عزیزی

جزییات پروژه