مجتمع 460 واحدی اندیشه2024-03-03T13:08:57+03:30

توضیحات پروژه

نظارت بر احداث مجتمع 460 واحدی اندیشه به زیربنای 53026 متر مربع

جزییات پروژه