همکاری در نظارت بر احداث مجتمع بزرگ تجاری خدماتی اطلس2024-03-03T13:06:09+03:30

توضیحات پروژه

همکاری در نظارت بر احداث مجتمع بزرگ تجاری خدماتی اطلس

با زیربنای 48552 متر مربع

جزییات پروژه