درباره ما2024-05-07T17:55:33+03:30

درباره ما

گروه مهندسان فما افتخار دارد با به کار گیری نیروهای تحصیل کرده و جوان و بهره مندی از تجربیات مهندسان پیشکسوت استان ساختاری منسجم و توانمند در راستای انجام پروژه های عمرانی در سطح استان اردبیل فراهم آورده است.

گروه مهندسان فما به عنوان یک هولدینگ عمرانی و در قالب شرکت های زیر با حدود صلاحیت مختلف این امکان و توان را دارد که در جهات مختلف پاسخگوی نیازهای عمرانی کارفرمایان و سرمایه گذاران بخش های دولتی و خصوصی بوده باشد.

زیر مجموعه ها

دارای صلاحیت مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• ژئوتکنیک
• ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی

دارای صلاحیت طراحی و نظارت شبکه های آبیاری از سازمان جهاد کشاورزی

دارای صلاحیت مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  • آبیاری و زهکشی

دارای صلاحیت طراحی و نظارت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

دارای صلاحیت اجرا از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

دارای صلاحیت اجرای ساختمان از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

دارای صلاحیت اجرای شبکه های آبیاری از سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

دارای صلاحیت پیمانکاری آب و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

آزمایشگاه کنترل کیفیت بتن و مکانیک خاک از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

دفتر

9393 3371 045

همراه (در صورت ضرورت)

2709 407 0910

ساعات کار

قبل از ظهر 9 الی 14
بعد از ظهر 18 الی 21