نفرات اصلی2024-05-14T18:55:06+03:30

گروه مهندسان فما

مهندس حمید پورباقری
مهندس حمید پورباقری مدیرعامل
Whatsapp: 09104072709
telegram: @pourbagheri

 • دکتری تخصصی مهندسی عمران سازه
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
  • دانشگاه دولتی زنجان
 • کارشناس مهندسی عمران
  • دانشگاه محقق اردبیلی
 • کارشناسی حقوق
  • دانشگاه پیام نور
 • مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور فن آوران مقاوم ساز ابنیه
  • دارای صلاحیت ساختمان های آموزشی و بهداشتی و درمانی و ژئوتکنیک از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور ساز آب آرامیس
  • صلاحیت مشاور آبیاری و زهکشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • رئیس انجمن صنفی آبیاری استان اردبیل
 • رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور آوادان ساخت کاشانه مقاوم
  • شرکت حقوقی خدمات طراحی و نظارت ساختمان زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
 • رئیس هیات مدیره شرکت آبگون راه زمرد
  • صلاحیت پیمانکاری آب و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • صلاحیت اجرا از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
 • عضو پایه دو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
 • مدرس دانشگاه
 • عضو کارگروه تدوین استاندارد مصالح ساختمانی استان اردبیل
 • عضو و مدرس سازمان پدافند غیرعامل کشور
 • عضو انجمن بتن ایران
 • عضو انجمن ملی سدهای بزرگ ایران

مهندس سپیده زندی
مهندس سپیده زندیگروه سازه

• کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه محقق اردبیلی

• کارشناس  ارشد مدیریت ساخت
• دارای پروانه نظارت و اجرای سازه از سازمان نظام مهندسی استان اردبیل
• دارای 12 سال سابقه کار در زمینه مدیریت پروژه ٬ طراحی و نقشه کشی ومحاسبات سازه

دکتر ناصرالدین شاهبازی
دکتر ناصرالدین شاهبازیگروه سازه

• دکتری تخصصی سازه
• عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه محقق اردبیلی
• عضو شش دوره هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
• کارشناس ماده 27 سازمان نظام مهندسی استان اردبیل
• عضو سه دوره کمیته تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان
• سابقه کار: 27 سال

مهندس مرضیه اللهیاری
مهندس مرضیه اللهیاریگروه سازه
Whatsapp : 09357159898

• کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه محقق اردبیلی

• دارای پروانه نظارت سازه از سازمان نظام مهندسی استان اردبیل
• دارای 12 سال سابقه کار در زمینه  طراحی و نقشه کشی ساختمان

دکتر اصغر امانی
دکتر اصغر امانیگروه سازه

• دکتری تخصصی سازه

مهندس الهام گیمه چیگروه سازه

• کارشناس سازمان نظام مهندسی استان اردبیل